מאגר מים לכיבוי אש, מאגר מים ספרינקלרים

חברתנו מתמחה בבנית מאגרי מים תת קרקעים , ומאגרי מים מסוג מיכלי מים , כולל תכנון וחישוב מהנדס לסוג וגודל מאגר הנדרש .

חשיבות רבה בתכנון מקדים של מהנדס מקצועי לגודל וכמות מים הנדרשת למערכת כיבוי אש והידרנטים , ולמערכות ספרינקלרים .

קריטריונים לשימוש במאגר מים מרכזי משותף למספר מבנים :

שימוש במאגר מים משותף לאזורי תעשיה ומסחר המוגדרים  מראש:

1. נפח מינימום של המאגר  לא יופחת מ 1000 מטר מעוקב  ויבנה בהתאם לתקן ​NFPA22
2.  משאבות לכיבוי אש יתוכננו בהתאם בתקן 20 NFPA
3.  תכנון מאגר מים והתקנת של משאבות הכיבוי אש יהיו מחויבות באישור של מעבדה  מוכרת, כל מאגר חייב את לקבל אישור רשות הכבאות ומחוייב בביקורות שנתית כולל הצגת אישורי תקינות ותחזוקה תקופתיים.
4.  המאגר המרכזי יתבצע תכנון של אפשרות מילוי רכבי כיבוי אש והצלה
5. כל לקוח למאגר המרכזי יתוכנן בנפרד ויהיה בהתאם ליעוד המבנה של הלקוח, בהתאם לרמת הסיכון שלו ,ויחויב באישור מעבדה מוכרת שתאשר את מערכת המתזים המותקנת במבנה ואת חיבור המבנה למאגר המרכזי.
מאגר מים פלדה

מאגר מים 80 מטר מעוקב

בניית מאגר מים לספרינקלרים לרמת סיכון OH2 מחסנים בהתאמה מלאה למשאבה הנדרשת ע"פ תקן 1596 , ע"י צוות רתחים מקצועי אפשרות לביצוע עבודה משלב הראשוני באתר הלקוח

מאגר מים כיבוי אש

מאגר מים 300 מטר מעוקב

מאגר מים לרמות סיכון גבוהות פסלטיק גומי , אפשרות לביצוע עבודה בריתוך באתר הלקוח

מאגר מים ספרינקלרים

בניית מאגר מים באתר הלקוח

מאגר מים לכיבוי אש, ספרינקלרים, בנייה מאגר באתר הלקוח ללא הובלה , במחיר הטוב ביותר ע"י צוות עובדים מיומנים

נגישות