בדיקת מטפים

בדיקת ציוד כיבוי אש לפי תקן 129 חלק 1

ביצוע בדיקה שנתית למטפה אבקה – מילוי וטיפולים ת"י 570 , מטפה הלון – ת"י 987

בדיקות עמדות כיבוי אש , גלגלון , מזנקים , זרנוקים

באישור נציבות כבאות והצלה מס' תעודה 11535

הוראות בדיקה:

באחריות בעל הנכס או מי מטעמו או / ו השוכר בנכס להמציא אישור תקינות לציוד כיבוי אש לשירותי הכבאות או /ו לחברת הביטוח לפחות 1 לשנה ע"י בודק מוסמך.

באפשרות הלקוח להתקשר בחוזה שירות ותחזוקה שנתי לבדיקת תקינות ציוד כיבוי אש מטלטלין לפי תקן 129 חלק 1.
מפרט שירות תחזוקה שנתי :
בדיקת ציוד מטלטלין – בדיקה שנתית + בדיקה חצי שנתית יזומה

  1. מחירון חלפים ידוע מראש – ללא הפתעות
  2. אישורים לשירותי הכבאות וחברת הביטוח
  3. במידת הצורך אספקת ציוד חדש  במחירון מופחת מטפה אבקה 6 ק"ג, מטפה אבקה 3 ק"ג, מטפה הלוטרון 3 ק"ג, גלגלון 25 מטר, מזנק, זרנוק, עמדות כיבוי אש קופלקט , עבודות צנרת סקדיול 40 ללא תפר לפי דרישות התקן
נגישות