חברת מ.צ.ד.ה מערכות מיגון הוקמה בשנת 2005

החברה בעלת מערכת ניהול איכות ISO9001:2008 ממכון התקנים הישראלי , היתר מס' 72125
לחברה תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי עשן תקן 1220 חלק 11  בפיקוח מכון התקנים  הישראלי, היתר מס' 65859
לחברה תו תקן לתחזוקת מערכות כיבוי אש במים – ספרינקלרים תקן 1928 בפיקוח מכון התקנים, היתר מס' 73736
בחברה צוות מנצח של יועצים , מתכננים , מהנדסים , ומתקינים  אשר עומלים במסירות ודואגים למסירת של עבודות ההתקנה ברמה הגבוה ביותר ע"פ דרישות מכון התקנים הישראלי , שירותי הכבאות , חברות הביטוח והתקנים הרלוונטים.

הקו המנחה את החברה הוא  לתת את השרות לביצוע הדרישות מול גורם אחד בכל עניין דרישות כיבוי אש והביטוח .

כמטרה עיקרית החברה מרכזת בעלי מקצוע הרלוונטיים לתחום מניעת דליקות ורישוי העסקים :

תקן 1220 חלק 11

תו תקן 1220 חלק 11

בדיקה שנתית, תחזוקה שנתית, מערכת גילוי אש ועשן תקן 1220 חלק 11 בפיקוח מכון התקנים

ספרינקלרים תחזוקה

תחזוקה מערכות ספרינקלרים – מ.צ.ד.ה

בדיקה שנתית , תחזוקה שנתית , מערכת ספרינקלרים, כיבוי במים

מערכת ניהול איכות

מערכת ניהול איכות ISO9001:2008 מ.צ.ד.ה

החברה בעלת מערכת לניהול איכות בפיקוח מכון התקנים

נגישות